ASzSz portál felület (vissza)
ASzSz - közösségi oldalak

Autonóm Területi Szakszervezet

Szervezeti tag - bejelentkezésRendezvénynaptár

  2018 Szeptember  
KE SZ CS SZ VA
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Hírlevél feliratkozás

E-mail címe megadásával feliratkozhat a hírlevleünkre!

Autonóm Területi Szakszervezet

ujlogo

A szervezet, mely érted tesz!

 

 

Az Autonóm Területi Szakszervezet bemutatása

 

 

Alapelvünk:

„Nekünk kell a változássá lennünk, amit a világban akarunk!” (Mahatma Gandhi)

Hisszük, hogy szükség van erős, a XXI. század kihívásaira megfelelő módon válaszoló szakszervezeti mozgalomra. Ennek alapja az a felismerés, hogy munkánk értéke tagjaink elégedettségében mutatkozik meg. Ők, a munkavállalók a szakszervezet munkaadói. Ha nem érzik, hogy szükség van ránk, akkor tevékenységünk kiüresedik. De ha megértjük a változás szükségességét, akkor erős, szolidaritáson alapuló új közösségeket építhetünk!

 

 

Az Autonóm Területi Szakszervezet az egészségügyi, a szociális és vízi-közmű szolgáltató ágazatban végez érdekképviseleti tevékenységet.

Szervezetünk a BAZ. megyei Vízművek Vállalatnál működő szakszervezet jogutódjaként jött létre 1992-ben, de ma már elsősorban az egészségügyi és a szociális ágazatban dolgozó munkavállalók képviselete adja feladataink jelentős részét.

A rendszerváltás során felerősödött az igény egy olyan munkavállalói érdekképviseleti rendszer kialakítására, amely követni tudja az érdekek tagoltságát, kibírja a gazdasági átszerveződésekből adódó változásokat, és biztosítani tudja, hogy egyetlen munkavállaló se maradjon érdekképviselet nélkül.

A szervezet működési feltételét az alapítók /önállóan nem bejegyzett szervezetek/ úgy határozták meg, hogy a kollektív érdekvédelem, az egyéni jogvita, a konfliktusok kezelése, a gazdasági és pénzügyi tevékenység a területi szakszervezet hatáskörébe kerüljön. Ezzel létrejött egy nyitott, a kis szervezeteket is befogadó, a munkáltatóktól függetlenül működő szakszervezet.

A területi szakszervezet létjogosultságát az eltelt 23 év igazolja. Tevékenységünket nem a régi szakszervezeti struktúrában működtetjük, hanem a munkáltatók egyenrangú partnereként, hiszen a függőségi viszony egyetlen képviselt szervezet esetén sem áll fenn. A tárgyalások során a munkáltatótól független szakszervezeti képviselő és szakértő tárgyal, mely jelentős előny, hiszen a munkavállaló nincs kitéve a munkáltatóval való közvetlen összetűzésnek egy esetleges érdekütközés során. Felerősödött a munkáltatók és a munkavállalók közötti mediátori szerepünk, mely a konfliktusos kérdések eredményes megoldásához vezet.

Szervezetünk megfelel a munkahelyi szintű munkaügyi kapcsolatok feltételeinek,  jogosítvánnyal rendelkezik kollektív szerződések tárgyalására, megkötésére. A kollektív tárgyalás egy rugalmas döntéshozatali folyamat, amely során a legtipikusabb tárgyalási témák az alábbiak:

 • Bértárgyalás, azon belül a béren kívüli juttatási formák és jóléti kérdések megvitatása.
 • Foglalkoztatási kérdések.
 • Kollektív szerződés megkötése, módosítása.
 • Munka- és egészségvédelem, munkafeltételek biztosítása.
 • Kollektív és egyéni viták egyeztetése.
 • Szakszervezeti működésről szóló megállapodás.
 • Üzemi-, közalkalmazotti tanács, szakszervezet, munkáltató közötti kapcsolatrendszer.

 

Az egészségügyi ágazaton belül a védőnők és ápolók érdekképviseletét biztosítjuk. Tagjaink zöme közalkalmazottként foglalkoztatott, de a műveseállomásokat működtető nemzetközi cég munkavállalóinak képviseletét is biztosítjuk. Így tapasztalatokkal rendelkezünk nemcsak a közalkalmazottak, hanem a versenyszférában működtetett egészségügyi szolgáltatók munkavállalóinak képviseletére vonatkozóan is.

Az egészségügyi alapellátást nyújtó védőnők képviseletében országosan a legmagasabb szervezettségű szakszervezetként az országos érdekegyeztetéseken rendszeresen képviseljük a területi és iskolavédőnőket, és az alapellátás egyéb területén dolgozó kollégákat.

A szociális ágazatban dolgozó tagjaink bölcsődei gondozók, szociális munkások, idősellátásban dolgozó gondozónők és egyéb feladatokat ellátó adminisztratív vagy technikai munkakörben foglalkoztatott munkavállalók. Munkaügyi helyzetük, bérük az utóbbi években jelentősen lemaradt más ágazatokéhoz képest, ezért szervezetünk vállalta az ágazati szintű harcot és részt vesz a 2014-ben létrejött szociális ágazati sztrájkbizottság munkájában is.

A vízi-közmű szolgáltató szervezetek tekintetében az utóbbi időben jelentős átalakulás zajlik. Mind a munkabérek, mind a munkakörülmények tekintetében fájdalmas megtorpanás tapasztalható. A küzdelem az általunk képviselt önkormányzati fenntartású szervezeteknél a fennmaradásért zajlik, ezért ebben a helyzetben különösen nagy szükség van a munkavállalói érdekek állandó és minden szinten megjelenő képviseletére.

 

Az Autonóm Területi Szakszervezethez tartozó szervezetek.

 

Szolgáltatási ágazat:

 

 • Borsodvíz Zrt.
 • Zemplén Vízmű Kft
 • Heves Megyei Vízművek Zrt. Délborsodi üzemegysége
 • Tiszaszolg 2004 Kft
 • Bogácsi Thermálfürdő kft
 • Zsóry fürdő

 

Egészségügyi ágazat:

 • Fresenius  Medical  Care Dialízis Center Kft
 • Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi, és Gyermekjóléti Intézmény védőnői terület
 • Országos védőnői hálózat
 • Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet

 

Szociális ágazat:

 • Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi, és Gyermekjóléti Intézmény

 

Ágazaton kívüli:

 • BAZ.m. Kereskedelmi és Iparkamara

 

Eredmények:

Hatályos kollektív szerződés van életben az alábbi szervezeteknél:

 • Borsodvíz Zrt
 • Zemplén Vízmű Kft
 • Heves Megyei Vízművek Zrt. Délborsodi üzemegysége
 • Fresenius Medical Care Dialíhzis Center Kft
 • Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi, és Gyermekjóléti Intézmény
 • BAZ.m. Kereskedelmi és Iparkamara
 • Újpesti Szakrendelő

 

Kollektív szerződéskötési tárgyalásban vagyunk:

 • Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
 • Egészségügyi Alapellátási Intézmény Veszprém

 

Pert nyertünk jogerősen a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézettel szemben:

 • az elmaradt jubileumi jutalmak kifizetésének tárgyában az állammal szemben.
 • az elmaradt béren kívüli juttatások kifizetése tárgyában a munkáltatóval szemben.

 

Az országos védőnői hálózatban elért eredmények:

 • 2012. november és 2014. március között négy kormányrendelet született, amely a finanszírozási rendeletet módosította. A védőnői munkáltatók többsége helytelenül értelmezte a finanszírozási rendelet változásait.
 •  Az ATSZ-nek adott meghatalmazás alapján 45 esetben jártunk el a munkáltatóknál.
 •  Közel 40 munkáltatónak küldtünk levelet, amelyben a jogszabályok végrehajtására hívtuk fel a figyelmet és kértük az abban foglaltak végrehajtását.
 •  15 esetben személyes konzultációt és tárgyalást folytattunk.
 • A konzultációk kapcsán 75 védőnőnek jártunk el az ügyében sikeresen.
 • Ebben az időszakban csak az országos védőnői szolgálat munkavállalói érdekében 6950 km-t tettünk meg, 156 munkaórát fordítottunk az ügyek intézésére, amelyben csak a konzultáció idejét, az útidőt és konzultációra való felkészülést számoltuk. Ehhez még hozzájött sok-sok a munkacsoportban eltöltött idő, a levelek megírására, a béremelés összegének kiszámítására és a személyes egyeztetésekre fordított idő.
 • Az egyeztetések során kb. havi 3,5 millió Ft. béremelést harcoltunk ki védőnőink számára.

 

Belépési nyilatkozat

Alapszabály

Vissza a lap tetejére Vissza a főoldalra
ASzSz - közösségi oldalak twitter facebook